...... for oss som våger ....

UTAFOR BOKSEN er en interesseforening for kunst, kultur, miljø og mangfold.  Vi skaper tverrfaglige felles arenaer og kan være behjepelig med å finne de rette tilskuddene til ditt prosjekt, det være seg bærekraftige samarbeidsprosjekter innenfor kurs og opplæring, kulturelle begivenheter som utstillinger, kosnerter, festivaler med mer. Vi ønsker å støtte aktører som setter fokus på FNs 17 bærekraftmål, og som rett og slett tenker utafor boksen.

www.utaforboksen.no 

Facebook side: "Utafor boksen"